Author Archives: admin

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 5/5

07.12.2020 Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich … czytaj więcej

Ogłoszenie

20.11.2020 Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o fakcie utraty dokumentów akcji obejmujących: I. 1.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A. II. 5.000 akcji imiennych serii B o numerach: od B-0001 do B-5.000. Wzywa się wszystkich aby, jeżeli są posiadaniu powyższych dokumentów, w terminie 7 dni od dnia … czytaj więcej

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 4/5

19.11.2020 Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich … czytaj więcej

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 3/5

03.11.2020 Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich … czytaj więcej

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 2/5

16.10.2020 Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich … czytaj więcej

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

18.09.2020 Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich … czytaj więcej

EC-A na targach ISH 2015

W dniach 17-18 marca przedstawiciele naszej firmy odwiedzili największe europejskie targi branży grzewczo-chłodniczo-wentylacyjnej ISH we Frankfurcie. Frankfurckie EXPO było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, nowych technologii efektywnego ogrzewania pomieszczeń, pełnej gamy nowoczesnych rozwiązań klimatyzacyjnych oraz energooszczędnych budynków użyteczności … czytaj więcej

Korzyści czyszczenia wentylacji

Każdy człowiek potrzebuje do życia czystego powietrza. Przecięty dorosły człowiek w ciągu jednej minuty wdycha i wydycha około 10 litrów powietrza! Dlatego ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia ma jakość tego powietrza. Nieprzyjemne zapachy, pył, osady, zanieczyszczenia mikrobiologiczne mogą być czynnikami zwiększającymi ryzyko występowania … czytaj więcej

Obowiązujące normy prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. … czytaj więcej

Przepisy – warto wiedzieć

Bez specjalistycznej wiedzy prawniczej dość łatwo pogubić się w licznych normach i przepisach prawnych dotyczących systemów wentylacyjnych. Dlatego zebraliśmy kilka najważniejszych punktów, o których warto pamiętać na co dzień: Większość systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wymaga czyszczenia od razu po montażu – jeszcze przed oddaniem budynku do użytku. W 2011 roku została opublikowana … czytaj więcej