Badania mikrobiologiczne

Przy współpracy z akredytowanym laboratorium wykonujemy badania mikrobiologiczne systemów wentylacyjno – klimatyzacyjnych.

Pracownicy naszej firmy posiadają odpowiednie przeszkolenie w czynności poboru i transportu próbek do badań mikrobiologicznych.

Badania przeprowadzamy dwoma metodami.

Metoda odciskowa polega na oznaczeniu ogólnej liczby drobnoustrojów na powierzchni wewnętrznej elementów instalacji wentylacji mechanicznej.

Metoda zderzeniowa polega na oznaczeniu ogólnej liczby bakterii i grzybów w jednostce objętości powietrza wentylacyjnego.

mikro

Interpretacja wyników badania mikrobiologicznego metodą odciskową na ogólną liczbę bakterii i grzybów odbywa się według wskaźnika i oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni w zależności od ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych na 25 cm2 (PN-A-82055-19).

Po wykonaniu badań mikrobiologicznych zamawiający otrzymuje raport zawierający: oryginał wyników badań mikrobiologicznych i zalecenia.