Badania mikrobiologiczne

Przy współpracy z akredytowanym laboratorium wykonujemy badania mikrobiologiczne systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Pracownicy naszej firmy posiadają odpowiednie przeszkolenie w czynności poboru i transportu próbek do badań mikrobiologicznych.

Badania mikrobiologiczne przeprowadzamy dwoma metodami:

  • Metoda odciskowa polega na oznaczeniu ogólnej liczby drobnoustrojów na powierzchni wewnętrznej elementów instalacji wentylacji mechanicznej.
  • Metoda zderzeniowa polega na oznaczeniu ogólnej liczby bakterii i grzybów w jednostce objętości powietrza wentylacyjnego.

mikro

Interpretacja wyników badania mikrobiologicznego metodą odciskową na ogólną liczbę bakterii i grzybów odbywa się według wskaźnika i oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni w zależności od ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych na 25 cm2 (PN-A-82055-19).

Po wykonaniu badań mikrobiologicznych zamawiający otrzymuje raport zawierający: oryginał wyników badań mikrobiologicznych i zalecenia.

Zapraszamy do kontaktu.