Badania wydajności

Badania wydajności systemów wentylacyjnych są niezbędnym elementem prawidłowej regulacji systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Badania wykonujemy za pomocą nowoczesnego mikromanometru firmy TSI dającego możliwość podłączenia wielu przyrządów pomiarowych takich jak: balometr, rurka Pitota, anemometr.

Pomiarów dokonują pracownicy posiadający wymagane do tego celu uprawnienia i przeszkolenie w obsłudze urządzeń pomiarowych.

Po wykonanych pomiarach zamawiający otrzymuje raport zawierający wyniki pomiarów wraz z zaleceniami.

Zapraszamy do kontaktu.