Badania wydajności

Zajmujemy się przeprowadzaniem badań wydajności systemów wentylacyjnych, które są niezbędne do prawidłowej regulacji systemów wentylacyjno klimatyzacyjnych.

Pomiary wykonujemy za pomocą nowoczesnego mikromanometru firmy TSI dającego możliwość podłączenia wielu przyrządów pomiarowych takich jak: balometr, rurka Pitota, anemometr.

Pomiarów dokonują pracownicy posiadający wymagane do tego celu uprawnienia i przeszkolenie w obsłudze urządzeń pomiarowych.

Po wykonanych pomiarach zamawiający otrzymuje raport zawierający wyniki pomiarów wraz z zaleceniami.