Doradztwo techniczne

Oferujemy doradztwo techniczne dotyczące przewodów wentylacyjnych. W naszej działalności często spotykamy się z obiektami gdzie dostęp do sieci przewodów wentylacyjnych jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Powodem takiej sytuacji jest złe rozmieszczenie sieci przewodów, brak włazów dostępowych w sufitach, brak klap rewizyjnych na przewodach wentylacyjnych. Przyczyną może być także złe rozmieszczenie maszyn, mebli, bądź urządzeń w pomieszczeniach.

Skutkuje to zwiększeniem kosztów czyszczenia i inspekcji instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych, a także powoduje, że prace związane z tymi usługami stają się niemożliwe do przeprowadzenia lub bardzo utrudniają normalne funkcjonowanie obiektów, w których się odbywają.

Oferujemy doradztwo techniczne oraz pomoc przy projektowaniu i montażu instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Naszym celem jest dostosowanie systemów do łatwego i skutecznego utrzymywania prawidłowego stanu higienicznego instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej przez cały okres jej użytkowania.

Zapraszamy do kontaktu.