Doradztwo techniczne

W naszej działalności często spotykamy się z obiektami gdzie dostęp do sieci przewodów wentylacyjnych jest utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Powodem takiej sytuacji jest złe rozmieszczenie sieci przewodów, brak włazów dostępowych w sufitach, brak klap rewizyjnych na przewodach wentylacyjnych, czy rozmieszczenie maszyn, mebli, bądź urządzeń w pomieszczeniach.

Skutkuje to zwiększeniem kosztów czyszczenia i inspekcji instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnych, a także powoduje, że prace związane z tymi usługami stają się niemożliwe do przeprowadzenia lub bardzo utrudniają normalne funkcjonowanie obiektów, w których się odbywają.

Oferujemy pomoc przy projektowaniu i montażu instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnych.

Naszym celem jest dostosowanie systemów do łatwego i skutecznego utrzymywania prawidłowego stanu higienicznego instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej przez cały okres jej użytkowania.