Inspekcje systemów wentylacyjnych w oparciu o normę PN-EN 15780

Kontrola stanu zabrudzenia systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych jest niezbędna do zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza wentylacyjnego, sprawności systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych i bezpieczeństwa w razie wystąpienia pożaru.

Okresowe kontrole pozwalają uniknąć nadmiernego nagromadzenia zanieczyszczeń wewnątrz instalacji.

Szybkie wykrycie i usunięcie źródeł zanieczyszczeń, zmniejsza ryzyko awarii urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, a także obniża koszty ewentualnego czyszczenia i dezynfekcji.

Inspekcja obejmuje:

  • Montaż klap rewizyjnych
  • Wizualną ocenę czystości z wykorzystaniem zdalnie sterowanego robota i kamery inspekcyjnej
  • Badania mikrobiologiczne metodą odciskową – ocena stanu zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni
  • Badania mikrobiologiczne metodą zderzeniową – ocena stanu zanieczyszczenie powietrza z wykorzystaniem elektronicznego próbnika powietrza
  • VACUUM TEST – grawimetryczna ocena zabrudzenia powierzchni przewodów wentylacyjnych zgodnie z normą PN-EN 15780
  • Sporządzenie sprawozdań

Na podstawie otrzymanych wyników podejmowana jest decyzja o konieczności czyszczenia systemu wentylacyjnego lub jej braku.