Bez kategorii

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 5/5

07.12.2020 Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich … czytaj więcej

Ogłoszenie

20.11.2020 Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o fakcie utraty dokumentów akcji obejmujących: I. 1.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A. II. 5.000 akcji imiennych serii B o numerach: od B-0001 do B-5.000. Wzywa się wszystkich aby, jeżeli są posiadaniu powyższych dokumentów, w terminie 7 dni od dnia … czytaj więcej

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 4/5

19.11.2020 Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich … czytaj więcej

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 3/5

03.11.2020 Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich … czytaj więcej

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 2/5

16.10.2020 Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich … czytaj więcej