Warto wiedzieć

Korzyści czyszczenia wentylacji

Każdy człowiek potrzebuje do życia czystego powietrza. Przecięty dorosły człowiek w ciągu jednej minuty wdycha i wydycha około 10 litrów powietrza! Dlatego ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia ma jakość tego powietrza. Nieprzyjemne zapachy, pył, osady, zanieczyszczenia mikrobiologiczne mogą być czynnikami zwiększającymi ryzyko występowania … czytaj więcej

Obowiązujące normy prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. … czytaj więcej

Przepisy – warto wiedzieć

Bez specjalistycznej wiedzy prawniczej dość łatwo pogubić się w licznych normach i przepisach prawnych dotyczących systemów wentylacyjnych. Dlatego zebraliśmy kilka najważniejszych punktów, o których warto pamiętać na co dzień: Większość systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wymaga czyszczenia od razu po montażu – jeszcze przed oddaniem budynku do użytku. W 2011 roku została opublikowana … czytaj więcej