C:Documents and SettingsPiotrMoje dokumentyMoje obrazyContr