Pomiary zapylenia pomieszczeń

Nadmierne zapylenie w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi, może powodować złe samopoczucie, problemy z koncentracją, zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego i skóry.

Dlatego przeprowadzamy pomiary zapylenia powietrza w pomieszczeniach.

Pomiar wykonywany jest za pomocą laserowego licznika cząstek. Podczas badania dokonujemy pomiaru dla różnych wielkości cząstek. Wyniki analizy otrzymujemy w [mg/m3].