Vacuum test – grawimetryczna ocena zanieczyszczenia powierzchni

Do oceny zanieczyszczenia wewnętrznej powierzchni kanałów wentylacyjnych oprócz standardowej mało dokładanej metody wizualnej proponujemy naszym klientom zastosowanie metody ilościowej. Vacuum test polega na określeniu gęstości powierzchniowej nagromadzonego pyłu, czyli masy osadu odniesionej do jednostkowej powierzchni przewodu określanej w jednostkach g/m2.

Ze względu na sposób pobierania próbki, metodę grawimetryczną nazwano także metodą podciśnieniową lub filtracyjną. Zgodnie z tą metodą pobierana jest próbka pyłu z wewnętrznej powierzchni przewodu, ze znormalizowanej powierzchni. W wyniku pracy pompki próżniowej w trakcie pobierania próbki pyłu zostaje on zatrzymany na filtrze pomiarowym umieszczonym w specjalnej kasetce. Przed poborem próbki czysty filtr musi być dokładnie zważony na wadze laboratoryjnej.

vacuum test filtr

Znormalizowane wymiary szablonu pomiarowego pomagają w wyznaczeniu pola poboru próbki osadu. Powierzchnia próbkowania wynosi 0,01 m2. Aby zapewnić dobry kontakt szablonu z powierzchnią, z której pobiera się próbkę, znajdują się w nim magnesy. Za pomocą pompki próżniowej powietrze zasysane jest do filtra pomiarowego. Filtr pomiarowy jest filtrem papierowym wykonanym z estrów celulozy lub włókien szklanych o porach wielkości 0,08 µm. Pył pobierany jest z całej powierzchni próbkowania.

Po poborze pyłu filtr jest szczelnie pakowany, a następnie ponownie ważony na wadze laboratoryjnej. Po odjęciu ciężaru filtra czystego od ciężaru filtra zabrudzonego otrzymujemy wielkość zanieczyszczenia wyrażoną jako gęstość powierzchniową w jednostkach g/m2.

Metoda ta jest zgodna z normą PN-EN 15780.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o vacuum test – zapraszamy do kontaktu.