Dostawa i montaż klap rewizyjnych

Czyszczenie przewodów i elementów instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnej powinno odbywać się poprzez zastosowanie otworów rewizyjnych.
 
Otwory te powinny umożliwić oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i pozostałych elementów instalacji. 
 
Oferujemy dostawę i montaż klap rewizyjnych posiadających atest higieniczny i deklaracje zgodności.
 
Montaż klap rewizyjnych nie obniża wytrzymałości i szczelności przewodów wentylacyjnych, a także ich własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych.