Regulacja wydajności

Odpowiednia regulacja systemów wentylacyjno – klimatyzacyjnych jest niezbędna do ich prawidłowego funkcjonowania.

Tylko dobrze wyregulowany system może spełniać założenia projektowe i zapewnić odpowiedni komfort ludziom przebywającym w wentylowanym pomieszczeniu.

Regulacja wydajności systemu wentylacyjnego polega na prawidłowym ustawieniu przepustnic, wentylatorów, nawiewników oraz wywiewników i zawsze poprzedzona jest pomiarami wydajności systemu.

Po wykonaniu regulacji zamawiający otrzymuje sprawnie działający system wentylacyjny dostarczający założoną w projekcie ilość powietrza o prawidłowych parametrach