Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 4/5

19.11.2020

Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Puławska 543/11, 02-844 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8-15.

Niniejsze wezwanie jest 4 z 5.

Comments are closed.